Narozena 8. 12. 1955 v Praze, otec akademický malíř Bohumil Čížek, absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, člen Unie výtvarných umělců, věnuje se soustavně kresbě a malbě.

„Ke své tvorbě mohu říci, že maluji tak, jak cítím. Snažím se ztvárnit motiv v jeho bezprostřednosti. Vyjádřit jej výraznými konturami a příjemnou, harmonickou barevností a tento prožitek přenést na diváka. Nechci jej při tom nutit k meditacím o duchovních rozměrech a astrálních silách, ani mu neslibuji proniknutí do podstaty světa. Mé obrazy a kresby jsou vyjádřením přirozené radosti z krásy, která nás obklopuje, a kterou v chvatu každodenních starostí mnohdy neprávem opomíjíme.

Přetechnizovaný svět a život v něm potřebuje snad více než v minulosti návrat k přírodě. K přírodě mimo nás i uvnitř nás. Proto v mé tvorbě převažují krajinné motivy spolu s vesnickou či městskou architekturou. Mým záměrem a krédem je přirozenost a poctivost, jak ve výtvarném vyjádření, tak v mezilidských vztazích a životních hodnotách. Mé obrazy a kresby mají v divákovi rezonovat s jeho dosavadní smyslovou zkušeností. Vyvolat v něm vzpomínky na místa, kde se cítil příjemně, i příslib pocitu radosti a štěstí, bude-li ke kráse kolem sebe vnímavější.“